thanhcaviet.comhúc: Xin ơn trên gội xuống muôn nhà, giúp Mẹ Cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim.

Sheet nhạc ca khúc Cầu cho Cha Mẹ 7 PDF

Cầu cho Cha Mẹ 7 PDF
Cầu cho Cha Mẹ 7 PDF, Tải File PDF sheet nhạc ca khúc
5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)