Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born được sáng tác G. F. Handel – Lời Việt: Lê Văn Khoa. Hợp xướng Piô X thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Menu điều hướng nội dung

Nghe nhạc

Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born – G. F. Handel – Lời Việt: Lê Văn Khoa từ Nhạc giáng sinh bởi Hợp xướng Piô X

Lyrics – lời bài hát ca khúc Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born

Chính bởi vì ta Chúa đã xuống thế cho mọi người Hài nhi đã chào đời Chúa đất trời mặc xác thân loài người. Chính bởi vì ta Chúa đã xuống thế. Và vương quyền thống trị muôn loài sẽ đặt trên vai Người. Mọi thế hệ muôn đời chúc ca danh Người chí thánh vinh quang.

Ôi diệu kì! Chúa hiển trị! Người đầy quyền năng Và Người là Cha mãi thiên thu đây Vua bình an đem an bình Chúa nay đã làm người và muôn đời ngợi ca danh Người. Ôi diệu kì! Chúa hiển trị! Người đầy quyền năng và Người là Cha muôn ngàn đời thống trị mọi loài. Chính bởi vì ta Chúa đã xuống thế cho muôn daan Chúa nay đã làm người. Và vương quyền thống trị muôn loài sẽ đặt trên vai Người. Và danh Người muôn đời chúc tụng.

Ôi diệu kì! Chúa hiển trị! Người đầy quyền năng Vua Ki – tô muôn vinh quang chính Vua bình an Chính bởi vì ta Chúa đã xuống thế. Chúa muôn loài thống ttrij muôn ngàn đời. Mọi thế hệ muôn đời ca tụng chúc mừng Chúa Cha dâng lời hát ca đã vì yêu trần thế Ngài ban cho Con Một Ngài là Vua Ki – tô ôi vinh quang thay Chính Ngôi lời đã làm người. Ngài hằng làm Vua. Chúa uy quyền thống trị mọi loài kết hiệp cùng Cha và với Ngôi Ba Chúa Thánh thần vinh quang muôn đời.

Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born PDF

Bản pdf sheet nhạc ca khúc Chúa giáng sinh vì ta - For Unto Us A Child Is Born
Bản pdf sheet nhạc ca khúc Chúa giáng sinh vì ta – For Unto Us A Child Is Born | Tải PDF đầy đủ
5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)