Đêm bình an được sáng tác bởi Lm. Ngô Duy Linh, Thùy Dương thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Menu điều hướng nội dung

Nghe nhạc

Đêm bình an – Lm. Ngô Duy Linh từ Nhạc giáng sinh bởi Tốp ca Thùy Dương

Lyrics – lời bài hát ca khúc Đêm bình an

ĐK

Vinh danh Chúa Ba Ngôi trên các tầng trời. Đêm nay Chúa Ngôi Hai giáng sinh cứu loài người. Bình an. Bình an cho muôn loài. Người đến xóa mọi bất công xóa mọi bất công, xóa bất công chỉ đường ngay nẻo chính. Người đến cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn cho hưởng phúc bình an.

Bình an cho người lòng ngày dưới thế. Vinh danh Người đem bình an xuống cho muôn loài cho muôn loài. Người đến xóa mọi bất công xóa mọi bất công, xóa bất công chỉ đường ngay nẻo chính. Người đến cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn cứu kẻ cơ hàn cho hưởng phúc bình an.

TK

1/ Trần gian ơi, đây niềm ước mong đã tới. Đây giờ Ngôi Hai Giờ Ngôi Hai ra đời. Hỡi Mùa Đông u mê đắm đuối. Hãy lui đi cho Thần Nhạc lên ngôi.

Trần gian ơi đây giờ Ngôi Hai ra đời. Hãy lui đi! Hãy lui đi cho Thần Nhạc lên ngôi.

2/ Hồn Thơ bất tận và cả trời xuân. Điện Ngọc Xin thờ kính Ngôi Lời giáng thế. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay.

Nguồn Nhạc Thiêng Hồn Thơ bất tận. Hương muôn hoa và cả trời xuân. Ngôi cao, Chức Quyền xin thờ kính Ngôi Lời giáng thế.

Đêm bình an PDF

Bản pdf sheet nhạc ca khúc Đêm bình an
Bản pdf sheet nhạc ca khúc Đêm bình an | Tải PDF đầy đủ
5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)