Emmanuel được Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt sáng tác nhạc – Lời: Lm. Đoàn Minh, Ban hợp xướng PIOX thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Menu điều hướng nội dung

Nghe nhạc

Emmanuel – Ban hợp xướng PIOX

Lyrics – lời bài hát ca khúc Emmanuel

ĐK

Này đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một Con Trai, được gọi là Em – ma – nu – el, gọi là Em – ma – nu – el, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Chúa ta) Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Này đây Trinh Nữ sẽ mang thai và hạ sinh một Con Trai, Con Trai sẽ gọi là Em – ma – nu – el, Em – ma – nu – el, Em – ma – nu – el, đây chính là, chính là Chúa ở cùng ta, Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa__ cùng ta.

TK

1/ Chuồng bò năm xưa giữa cánh đồng mùa đông giá băng một Hài Nhi mới sinh ra nằm trong máng rơm hèn. Ngài là ai mà lại sinh xuống giữa mùa rét căm, Ngài là ai mà lại sinh xuống hang lừa máng rơm.

Chuồng bò năm xưa giá băng. Một Hài Nhi nằm trong máng rơm đơn hèn. Ngài là ai, Ngài là ai, hang đá Belem.

2/ Này mục đồng ơi đón Tin Mừng mà ta báo cho. Nào dậy mau đến Belem thờ Con Chúa giáng trần. Họ đã đi và họ đã thấy như thần sứ loan. Họ đã đi và họ đã thấy Chúa Trời giáng sinh.

Này mục đồng ơi, báo cho. Nào dậy mau thờ lạy Chúa Con giáng trần. Họ đã đi, Họ đã đi. Chúa mới hạ sinh.

3/ Cuộc đời hôm nay sẽ không còn màn đêm tối tăm. Vì này đây Đấng Cứu Tinh đã mạc xác người phàm. Người là chi mà được Thiên Chúa đoái hoài viếng thăm, người là chi mà được Thiên Chúa để lòng xót thương.

Cuộc đời hôm nay mù tăm. Vì này đây đã mặc xác thân nhân phàm. Người là ai, người là ai. Chúa đã dủ thương.

Emmanuel PDF

Bản pdf sheet nhạc ca khúc Emmanuel
Bản pdf sheet nhạc ca khúc Emmanuel | Tải PDF đầy đủ
5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)