Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh đã ra thông báo truyền chức Linh mục cho hai thầy phó thế thuộc khóa XIII, Đại chủng viên Thánh Phanxicô Xaviê.

Nội dung cụ thể như sau

5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)