Giáo phận Xuân Lộc là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam. Giáo phận này có diện tích 6439 km², nằm trong địa bàn tỉnh Đồng Nai và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là giáo phận đông giáo dân nhất Việt Nam, với khoảng 1.015.315 dân, chiếm tỷ lệ gần 1/3 dân số của tỉnh (32,78% dân số) trong tổng số dân trên địa bàn là 3.097.107 người, có 650 linh mục triều và dòng, 200 đại chủng sinh, và hơn 1.800 nữ tu, 278 giáo xứ. Đây là giáo phận của những người di cư và nhập cư hình thành và phát triển.

5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)