Người khách lạ được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Menu điều hướng nội dung

Nghe nhạc

Người khách lạ – Gia Ân

Lyrics – lời bài hát ca khúc Người khách lạ

1/ Người khách lạ tới Belem khi nắng ngả cuối trơì. Dang mỏi mòn Dáng sầu buồn, Lòng ngổn ngang trăm mối. Lưng còng vì tháng ngày qua, Da mồi bụi lấm đường xa. Tới Belem tìm về Hang Đá chỉ mong sao gặp gỡ Đấng Cứu Tinh.

Rồi khách lạ đứng giây lâu khi tới gần Máng Cỏ. Cúi nghiêng sâu Cúi gục đầu Nhìn Hài Nhi thơ bé. Run rẩy mở gói hành trang Niêm lại từ thuở hồng hoang, Khẻ đem ra chỉ một Quả Táo, rồi dâng trao vào tay Chúa nhân hiền.

2/ Người khách lạ tới Belem khi nắng ngả cuối trơì. Dang mỏi mòn Dáng sầu buồn, Lòng ngổn ngang trăm mối. Lưng còng vì tháng ngày qua, Da mồi bụi lấm đường xa. Tới Belem tìm về Hang Đá chỉ mong sao gặp gỡ Đấng Cứu Tinh.

Người khách lạ thoáng reo vui gieo bước nhẹ lên đường. Gánh năm xưa Chốn địa đàng Từ nay thôi không vướng. Ôi kìa người khách thật quen. Eva trần thế gọi tên. Bóng nghiêng nghiêng về miền ánh sáng. Dìu nhân gian vào hạnh phúc dâng tràn.

ĐK

Ôi nhiệm mầu phút linh thiêng. Đất trời cùng hòa khúc giao duyên. Ôi kỳ diệu tiếng Noel. Muôn đời cùng ngợi hát ca khen.

Người khách lạ PDF

Bản pdf sheet nhạc ca khúc Người khách lạ
Bản pdf sheet nhạc ca khúc Người khách lạ | Tải PDF đầy đủ
5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)