Trời cao được sáng tác bởi Duy Tân, Ca sĩ Nguyên Anh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Menu điều hướng nội dung

Nghe nhạc

Trời cao – Anh Nguyên

Lyrics – lời bài hát ca khúc Trời cao

ĐK

Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sưong xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.

TK

1/ Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn gian Chúa lại thôi. Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi.

2/ Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ. Chưa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ.

Trời cao PDF

Bản pdf sheet nhạc ca khúc Trời cao
Bản pdf sheet nhạc ca khúc Trời cao | Tải PDF
5/5 - (3 bình chọn Bình chọn)